Internationella AbortdagenIdag är det Internationella Abortdagen. Varje år dör tiotusentals kvinnor och miljontals skadas till följd av dåligt utförda aborter.
I ett land där aborter är förbjudet utförs liks många som i ett land där de är tillåtna, enda skillnaden är att de utförs i stor utsträckning av människor med bristande kompetens i miljöer med dåliga förutsättningar vilket kostar så många liv.
Abort är för mig en självklar mänsklig rättighet och inget som någon annan ska kunna ta beslut om, ingen annan än den aborten gäller. Detta oavsett om det är en graviditet som är kommen av ett övergrepp eller slarv med preventivmedel, det spelar ingen roll.

Det pratas om att införa en samvetsklausul så att de som jobbar inom vården ska kunna välja bort att utföra aborter. De vill marginalisera och minimera aborträtten till vad någon annan tycker att kvinnor ska göra med sina kroppar.
Aborträtten som så många kvinnor innan oss kämpat för. Aborträtten som funnits (i viss mån) sedan 1938, men i sin nuvarande form sedan 1974. Det är inte länge. 43 år. I 43 år har kvinnor haft rätten att bestämma om de vill föda barnet de bär på eller inte. Det är inte länge. Att detta debatteras idag 2017, är helt sjukt.